Tất cả
Sec 75% hút máu xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% hút máu namec
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 4s 20%hp có wtlxd 5s 25%hp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
1,350,000đ
Sec 4s 20%hp tđ có jay 5s 25%hp
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 4
1,250,000đ
Sec 45%sđ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 6
400,000đ
Sec 75% tnsm
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 7
500,000đ
Sec 75% hút máu
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% tnsm
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75%pst
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75%pst
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75%pst
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
X2 sec 6%sđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
300,000đ
X2 sec 75%hp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75%ki
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% tnsm
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
300,000đ
Sec 75% tnsm
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
300,000đ
Sec 45%sđ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
400,000đ
Sec 45%sđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
400,000đ
X2 sec 75% hp xayda và trái đất
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
300,000đ
Sec 75% hút máu
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 2
300,000đ