DỊCH VỤ Bán Vàng

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 9,000đ đến 100,000đ
Hệ số:

- Giá vàng 8 sever là x4000 ĐẾN x6000 

Hướng Dẫn Mua Vàng: 

- Anh em ra Vách Núi KAKAROT KHU 50 NHÉ SẼ THẤY NHA ĐỂ GẶP BOT giao dịch VÀNG Ở ĐÓ.

- BOT  VÀNG CÓ TÊN LÀ nickwin01S ĐẾN nickwin08S nhé anh em.

- Nếu nhập sai TÊN NHÂN VẬT hay sai Sever thì vào: Dịch vụ đã mua  để hủy hoặc sửa lại nha ae.

Vị trí MẶC ĐỊNH VÁCH NÚI KAKALOT KHU 50

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 nickwin01s 50 [OFFLINE]
2 nickwin02s 50 [OFFLINE]
3 nickwin03s 50 [OFFLINE]
4 nickwin04s 50 [OFFLINE]
5 nickwin05s 50 [OFFLINE]
6 nickwin06s 50 [OFFLINE]
7 nickwin07s 50 [OFFLINE]
8 nickwin08s 50 [OFFLINE]

Mô tả

HƯỚNG DẪN MUA VÀNG TỰ ĐỘNG: 

-Đầu tiên đăng ký tài khoản tại NROTUDONG.VN or NICKWIN.COM . Chọn mục Mua vàng rồi chọn sever cần mua,Tên nhân vật .Sau đó vào game giao dịch

Địa điểm giao dịch  là vách núi kakalot TÊN NHÂN VẬT GIAO DỊCH là: Nickwin01s đến Nickwin08s (nghĩa là từ sever 1 đến sever 8)

II: Hướng dẫn sửa tên nhân vật

- Khi bạn tạo lệnh và vào trong game giao dịch có thể không giao dịch được là do bạn điền sai tên nhân vật hoặc sever.

Bạn ấn vào Chi tiết ở mục Dịch vụ đã mua để sửa lại tên và giao dịch lại nhé.

Lưu ý : 

+ Nếu số vàng bạn mua lớn hơn 500tr thì giao dịch nhiều lần để nhận hết vàng

+ Khi tạo lệnh xong bạn có thể nhận vàng bất cứ lúc nào bạn muốn

+ Nếu điền sai sever thì hủy lệnh hệ thống sẽ tự động hoàn tiền.

Chúc bạn online vui vẻ 

Dịch vụ khác